Életmódguru
Azonosítsa be saját állatövi jegyét :

1900.I.31     -1901.II.18.ig    Patkány
1901.II.19.   -1902.I.26.-ig    Bivaly
1902.I.27.    -1903.I.29.-ig    Tigris
1903.I.30.    -1904.II.16.-ig   Nyúl
1904.II.17.   -1905.II.4.-ig     Sárkány
1905.II.5.     -1906.I.24.-ig    Kígyó
1906.I.25.    -1907.II.13.-ig   Ló
1907.II.14.   -1908.II.1.-ig     Kecske
1908.II.2.     -1909.I.21.-ig    Majom
1909.I.22.    -1910.I.29.-ig    Kakas
1910.II.1.     -1911.I.29.-ig    Kutya
1911.I.30.    -1912.II.17.-ig   Disznó
1912.II.18.   -1913.II.6.-ig     Patkány
1913.II.7.     -1914.I.26.-ig    Bivaly
1914.I.27.    -1915.II.14.-ig   Tigris
1915.II.15.   -1916.II.3.-ig     Nyúl
1916.II.4.     -1917.I.23.-ig    Sárkány
1917.I.24.    -1918.II.11.-ig   Kígyó
1918.II.12.   -1919.I.31.-ig    Ló
1919.II.1.     -1920.I.20.-ig    Kecske
1920.I.21.    -1921.II.7.-ig     Majom
1921.II.8.     -1922.II.6.-ig     Kakas
1922.II.7.     -1923.II.14.-ig   Kutya
1923.II.15.   -1924.II.4.-ig     Disznó
1924.II.5.     -1925.I.24.-ig    Patkány
1925.I.25.    -1926.II.13.-ig   Bivaly
1926.II.14.   -1927.II.2.-ig     Tigris
1927.II.3.     -1928.I.22.-ig    Nyúl
1928.I.23.    -1929.II.10.-ig   Sárkány
1929.II.11.   -1930.I.30.-ig    Kígyó
1930.I.31.    -1931.II.17.-ig   Ló
1931.II.18.   -1932.II.6.-ig     Kecske
1932.II.7.     -1933.I.25.-ig    Majom
1933.I.26.    -1934.II.13.-ig   Kakas
1934.II.14.   -1935.II.4.-ig     Kutya
1935.II.5.     -1936.I.23.-ig    Disznó
1936.I.24.    -1937.II.11.-ig   Patkány
1937.II.12.   -1938.I.31.-ig    Bivaly
1938.II.1.     -1939.II.18.-ig   Tigris
1939.II.19.   -1940.II.7.-ig     Nyúl
1940.II.8.     -1941.I.27.ig     Sárkány
1941.I.28.    -1942.II.15.-ig   Kígyó
1942.II.16.   -1943.II.4.-ig     Ló
1943.II.5.     -1944.I.25.-ig    Kecske
1944.I.26.    -1945.II.12.-ig   Majom
1945.II.13.   -1946.II.16.-ig   Kakas
1946.I.25.    -1947.I.21.-ig   Kutya
1947.I.22.    -1948.II.9.-ig    Disznó
1948.II.10.   -1949.I.29.-ig   Patkány
1949.I.30.    -1950.II.17.-ig  Bivaly
1950.II.18.   -1951.II.6.-ig    Tigris
1951.II.7.     -1952.I.26.-ig   Nyúl
1952.I.27.    -1953.II.14.-ig  Sárkány
1953.II.15.   -1954.II.3.-ig    Kígyó
1954.II.4.     -1955.I.23.-ig   Ló
1955.I.24.    -1956.II.11.-ig  Kecske
1956.II.12.   -1957.I.30.-ig   Majom
1957.I.31.    -1958.II.18.-ig  Kakas
1958.II.19.   -1959.II.7.-ig    Kutya
1959.II.8.     -1960.I.27.-ig   Disznó
1960.I.28.    -1961.II.15.-ig  Patkány
1961.II.16.   -1962.II.5.-ig    Bivaly
1962.II.6.     -1963.II.5.-ig    Tigris
1963.II.6.     -1964.II.13.-ig   Nyúl
1964.II.14.   -1965.II.2.-ig     Sárkány
1965.II.3.     -1966.I.21.-ig    Kígyó
1966.I.22.    -1967.II.8.-ig     Ló
1967.II.9.     -1968.I.29.-ig    Kecske
1968.I.30.    -1969.II.16.-ig   Majom
1969.II.17.   -1970.II.5.-ig     Kakas
1970.II.6.     -1971.I.26.-ig    Kutya
1971.I.27.    -1972.II.18.-ig   Disznó
1972.II.19.   -1973.II.2.-ig     Patkány
1973.II.3.     -1974.I.23.-ig    Bivaly
1974.I.24.    -1975.II.10.-ig   Tigris
1975.II.11.   -1976.I.30.-ig    Nyúl
1976.I.31.    -1977.II.17.-ig   Sárkány
1977.II.18.   -1978.II.7.-ig     Kígyó
1978.II.8.     -1979.I.27.-ig    Ló
1979.I.28.    -1980.II.15.-ig   Kecske
1980.II.16.   -1981.II.4.ig      Majom
1981.II.5.     -1982.I.24.-ig    Kakas
1982.I.25.    -1983.II.12.-ig   Kutya
1983.II.13.   -1984.II.1.-ig     Disznó
1984.II.2.     -1985.II.19.-ig   Patkány
1985.II.20.   -1986.II.8.-ig     Bivaly
1986.II.9.     -1987.I.28.-ig    Tigris
1987.I.29.    -1988.II.16.-ig   Nyúl
1988.II.17.   -1989.II.5.-ig     Sárkány
1989.II.6.     -1990.I.26.-ig    Kígyó
1990.I.27.    -1991.II.14.-ig    Ló
1991.II.15.   -1992.II.3.-ig      Kecske
1992.II.4.     -1993.I.22.-ig     Majom
1993.I.23.    -1994.II.9.-ig      Kakas
1994.II.10.   -1995.I.30.-ig     Kutya
1995.I.31.    -1996.II.18.-ig    Disznó

Az egyes övek jellemzése ITT található.